Disclaimer Sense-biohcg.com | Sense bio hcg

Het is de intentie van de redactie en de redacteuren van deze website (www.sense-biohcg.com) om de bezoekers zo goed mogelijk te informeren over afvallen middels Sense Bio HCG. Elke redacteur heeft op basis van de gegevens van de fabrikant en daarbij eigen ervaringen met afslanken getracht een zo helder mogelijk beeld te schetsen van de voordelen van Sense bio hcg. Het is daarbij helaas wel mogelijk dat er fouten of onjuistheden staan vermeld. Wij kunnen de juistheid niet 100% garanderen. Komt u op deze website iets tegen waarvan u denkt dat het onjuist is? Neem dan a.u.b. contact op met de webmaster via het contactformulier. De onjuiste gegevens worden dan zo snel mogelijk aangepast of verwijderd.

Geen vervanging deskundig afslankadvies

Zoals hierboven al staat vermeld, gebruiken de redacteuren van de redactie eigen ervaringen mede als bron voor de teksten op deze website. Deze teksten zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van individueel voedingsadvies. Deze teksten en beschrijvingen zijn ook niet bedoeld als individueel advies voor afslanken. Deze teksten mogen ook niet als deskundig advies worden geinterpreteerd.

Afslankadvies van fabrikant

Nadat u uw bestelling hebt ontvangen, zal u adviezen krijgen rond om verantwoord afvallen. Deze adviezen worden verstrekt door de fabrikant van Sense bio hcg. De eigenaar van deze website (www.sense-biohcg.com) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het opvolgen van de adviezen die de fabrikant geeft. De aansprakelijkheid bij eventuele schade als gevolg van het opvolgen van afslankadviezen door Sense Bio HCG ligt bij de fabrikant van het afslankproduct.

Auteursrechten

Alle teksten op de website www.sense-biohcg.com zijn eigendom van de eigenaar van www.sense-biohcg.com. wilt u delen van deze teksten overnemen in uw eigen publicaties? Het is mogelijk om teksten geheel of gedeeltelijk over te nemen. Het is wel van belang dat u daarvoor schriftelijk toestemming vraagt bij de eigenaar van www.sense-biohcg.com. Een bronvermelding is altijd noodzakelijk.

Beeldrecht en merkenrecht Sense bio hcg

De gebruikte afbeeldingen van de aangeboden afhankelijk te zijn afbeeldingen van de verpakking van Sense bio hcg. Alle rechten van deze verpakking behoren toe aan de fabrikant van Sense bio hcg. Ook de naam Sense bio hcg behoort uitdrukkelijk niet toe aan de eigenaar van de website www.sense-biohcg.com. Er is toestemming verleent voor het gebruik van alle uitingen.


Bent u van mening dat de afbeeldingen onrechtmatig worden gebruikt? Neem dan contact op middels het contactformulier. De afbeeldingen zullen, indien noodzakelijk, zo spoedig mogelijk worden aangepast of verwijderd.

Vooraf schriftelijk toestemming vragen voor overname publicatie

Zoals hierboven reeds is aangegeven is het overnemen van teksten van deze website niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van de redactie.

Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer en deze website.

 
 
Copyright 2009 - 2021 | sense-biohcg.com